W Gdańsku w  drugiej połowie 2017 roku naszych 20 przeszkolonych pracowników zajęło się demontażem materiałów zawierających azbest z budynku typu „LIPSK”. Tak jak podczas wykonywania jakichkolwiek prac w kontakcie z azbestem, brygada była wyposażona w środki ochrony indywidualnej: kombinezony jednorazowego użytku, okulary ochronne oraz półmaski. Po zakończeniu prac, odzież ochronna została przetransportowana razem z odpadami azbestowymi na składowisko odpadów niebezpiecznych. Przy pracach obejmujących demontaż azbestu, a szczególnie przy pracach takich, jak rozbiórka budynku typu LIPSK, potrzebne jest przede wszystkim doświadczenie, które nasza firma posiada. Nasi pracownicy codziennie zdobywają nowe doświadczenia, m.in. dzięki właśnie takim pracom, jakie były wykonywane w mieście Gdańsk.