W Polsce w latach 70. XX wieku powstawało wiele budynków biurowych i biurowo-mieszkalnych typu LIPSK. Składały się one z wyrobów azbestowych, a także wielu szklanych elementów, przez które zimą panowała w nich bardzo niska temperatura, natomiast latem sięgała ona nawet 40°C. Obecnie takie opuszczone obiekty przeznaczane są do rozbiórki. Firma Zbieramy Azbest posiada bogate doświadczenie w demontażu wyrobów zawierających azbest, z tego typu biurowców, w zawiązku z czym nawet całkowita rozbiórka budynku typu LIPSK, nie jest dla nas czymś nowym.

Jesienią 2015 roku nasza dwudziestoosobowa ekipa podjęła się wykonania zadania obejmującego swoim zakresem m.in usuwanie eternitu w miejscowości Olsztyn. Po zakończeniu prac odbył się transport 250 ton odpadów azbestowych, na specjalistyczne składowisko odpadów.

Nasza firma regularnie zajmuje się pracami związanymi z usuwaniem wyrobów azbestowych i odbiorem eternitu z terenu miasta Olsztyn, realizując zadania dla przedsiębiorstw oraz z prywatnych osób.