Już od kilku lat firma Zbieramy Azbest specjalizuje się w takich usługach, jak demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dachów oraz elewacji, a także odbiorem zalegających odpadów azbestowych. Odpady powstałe z usuniętego eternitu są przekazywane na specjalistyczne składowiska odpadów niebezpiecznych, gdzie są unieszkodliwiane.

Bogate doświadczenie w realizacji tego typu zadań oraz dobra organizacja pozwalają nam na wykonywanie usług związanych z usuwaniem eternitu na terenie całej Polski.

Nasza firma w 2016 roku realizowała m.in. zadanie polegające na:

- demontaż otuliny azbestowej z rur w miejscowości Olsztyn,

- odbiór odpadów zawierających azbest,

- transport odpadów azbestowych na uprawnione składowisko.

Kompleksowe prace w mieście Olsztyn, czyli demontaż, pakowanie, odbiór oraz transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest trwały 2 dni robocze, dzięki doskonałemu przygotowaniu naszych pracowników oraz doświadczeniu jakie posiadają.