Obecnie pokrycia dachów i elewacji materiałem azbestowym, ze względu na normy, nie spełniają wymogów prawa budowlanego i ochrony środowiska. Wiele osób, podczas prac związanych z termomodernizacją budynków na własną rękę pozbywa się pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest, stosując w zamian materiały o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych. Samodzielne usuwanie materiałów azbestowych jest zabronione przez prawo i grozi karą grzywny. Wynajęcie firm nieposiadających stosownych uprawnień może być powodem wielu chorób układu oddechowego. Składując odpad niebezpieczny na dzikich wysypiskach narażamy zarówno środowisko naturalne jaki własne zdrowie na wiele negatywnych oddziaływań.

Nasza firma specjalizuje się zarówno w takich pracach jak demontaż eternitu, transport odpadów azbestowych, likwidacja dzikich wysypiska odpadów azbestowych. W trosce o zdrowie oraz środowisko, akredytowane laboratorium wykonuje dla nas szereg badań na zawartość respirabilnych włókien azbestu w powietrzu.

Likwidacją dzikiego wysypiska materiałów zawierających azbest na terenie Gdyni zajmowało się pięciu naszych wykwalifikowanych pracowników. Prace w zakresie zabezpieczenia i transportu materiałów azbestowych odbyły się zgodnie z obowiązującymi normami. Zlikwidowany został materiał azbestowy  o ilości 3 ton.

Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów azbestowych w miejscowości Gdynia odbył się z zachowaniem najwyższej jakości usług przy zachowaniu wszystkich przepisów prawa i zasad BHP.