numer kontaktowy: +48 516 185 563
adres mailowy: biuro@zbieramyazbest.pl