W lipcu 2016 r. nasza firma zajmowała się demontażem wyrobów zawierających azbest z jednego z Gdańskich budynków przemysłowych, a następnie nastąpił odbiór powstałych odpadów azbestowych. Transport materiałów zawierających azbest, na uprawnione składowisko, odbywa się specjalnie przystosowanymi samochodami ciężarowymi. Obiekt, w którym odbywał się demontaż eternitu w Gdańsku, został przeznaczony do całkowitej rozbiórki.

Pracownicy firmy Zbieramy Azbest przystępujący do demontażu płyt azbestowych falistych znajdujących się na dachu budynku, posiadają odpowiednie szkolenia oraz badania. Usuwanie azbestu (eternitu) w mieście Gdańsk było sprawnie zorganizowane, dzięki czemu prace trwały tylko 2 dni robocze.