w maju 2016r. sześcioosobowa brygada naszej firmy podjęła się prac obejmujących swoim zakresem demontaż płyt azbestowo – cementowych z budynku wielorodzinnego w Szczecinie. Usuwanie eternitu trwało 2 dni robocze. Nasi pracownicy byli wyposażeni w niezbędny sprzęt, chroniący przed przenikaniem włókien azbestu do płuc, tj. specjalne ochronne kombinezony, maski i okulary. Podczas demontażu eternitu usunięto 605 mwyrobów azbestowych. Następnie wykonywaliśmy transport odpadów azbestowych na najbliższe uprawnione składowisko, gdzie materiały zawierające azbest zostały unieszkodliwione. Usuwanie materiałów zawierających azbest w mieście Szczecin trwało 2 dni robocze, dzięki doskonałemu przygotowaniu naszego personelu – odpowiednim szkoleniom BHP i badaniom, zdobytemu doświadczeniu i odpowiedniemu prowadzeniu prac.