W Gdyni w 2017 roku rury i złącza azbestowo-cementowe stanowiły aż 60% całkowitej ilości azbestu do utylizacji. Osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych do wydziału ochrony środowiska, ponieważ władze miasta niejednokrotnie przyznają dotacje na usuwanie azbestu.

Przeszkolona pięcioosobowa brygada firmy Zbieramy Azbest w I połowie 2017 roku na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej,  podjęła się demontażu rur azbestowych. Prace były wykonywane przez 2 dni, a po ich zakończeniu przeprowadzono badania laboratoryjne na zawartość włókien azbestu w powietrzu, które wykazały prawidłowość zrealizowanych prac.

Powstałe odpady azbestowe zostały przetransportowane na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.