W mieście Gdańsk sześcioosobowa grupa naszych pracowników wykonała prace, obejmujące demontaż materiałów azbestowych z dachu obiektu przemysłowego. Podczas demontażu wytworzonych zostało 40 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Płyty azbestowo-cementowe faliste zostały odpowiednio zabezpieczone i przekazane do unieszkodliwienia na składowisku odpadów - uprawnionym do przyjmowania materiałów azbestowych.

Usuwanie azbestu z dachu budynku w Gdańsku zajęło naszym pracownikom siedem dni roboczych. Dzięki posiadanym przez nas uprawnieniom wykonujemy prace demontażowe na terenie całej Polski.