Firma ZbieramyAzbest oferuje Państwu szeroki zakres usług związanych z demontażem materiałów azbestowych. W tym roku oraz w latach poprzednich realizowaliśmy szereg działań związanych z usuwaniem azbestu.

W Gdańsku siedmiu naszych pracowników podjęło się demontażu materiałów azbestowych z hali produkcyjnej. Z dachu obiektu zebrano łącznie 300m2 płyt azbestowych. Po odpowiednim zabezpieczeniu i przetransportowaniu materiałów na składowisko odpadów, teren został przez nas oczyszczony, co zostało potwierdzone odpowiednimi badaniami środowiskowymi.