W kwietniu ubiegłego roku firma Zbieramy Azbest oddelegowała kadrę pracowników do miejscowości Olsztyn. Przedmiotem pracy był wielorodzinny budynek mieszkalny, pokryty płytami zawierającymi azbest.

Naszym zadaniem był demontaż eternitu z elewacji. Zdemontowano łącznie 500m2 płyt eternitowych zawierających azbest. Nasi pracownicy zabezpieczeni są przed szkodliwym działaniem respirabilnych włókien azbestowych poprzez środki ochrony osobistej - kombinezon oraz maskę ochronną. Odpady azbestowe zabezpieczono zgodnie z obowiązującymi przepisami a następnie odbył się transport odpadów azbestowych na uprawnione składowisku odpadów.

Prace związane z usuwaniem azbestu trwały cztery dni robocze. Po zakończeniu demontażu wykonane zostały badania środowiskowe, stwierdzające poprawność wykonywanych prac.