Eternit dzięki wytrzymałości termicznej, fizycznej oraz chemicznej zyskał popularność w drugiej połowie XX wieku. Szeroko stosowany był w szczególności w budownictwie. Badania nad eternitem wykazały jednak jego szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie człowieka, stając się materiałem traktowanym jako szkodliwy. Obecnie wiele gmin w Polsce prowadzi programy usuwania azbestu, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na usunięcie materiałów zawierających w swoim składzie azbest.

Firma Zbieramy Azbest specjalizuje się w pracach demontażowych płyt eternitowych. Na terenie Gdańska nasi wykwalifikowani pracownicy dokonali prac demontażu płyt eternitowych, znajdujących się na dachu oraz części elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego. Zdemontowano łącznie 120 m2 płyt eternitowych. Płyty eternitowe po demontażu i zabezpieczeniu przetransportowano na składowisko opadów niebezpiecznych.