W marcu tego roku sześcioosobowa ekipa firmy Zbieramy Azbest zajmowała się usuwaniem eternitu z budynku gospodarczego na terenie miasta Olsztyn. Wykonano demontaż materiałów zawierających azbest o łącznej masie 20 Mg. Płyty eternitowe odpowiednio zabezpieczono, a następnie wykonano transport eternitu na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Podczas prac demontażowych materiałów azbestowych bardzo ważne jest zachowanie środków ostrożności, które chronią zarówno pracowników jak i naturalne otoczenie i mieszkańców przed oddziaływaniem mikrowłókien azbestu. Szkodliwość włókien podczas prac demontażowych eternitu jest wysoka, dlatego nie należy podejmować prac na własną rękę. Firma Zbieramy Azbest posiada wszelkie uprawnienia pozwalające na demontaż azbestu na terenie kraju.