W Poznaniu pracownicy naszej firmy zabezpieczyli odpady składające się w głównej mierze z płyt azbestowych falistych. Podczas likwidacji dzikiego wysypiska odpadów azbestowych w miejscowości Poznań, zabezpieczono odpady o łącznej masie 60 ton. Dzikie wysypiska odpadów azbestowych stanową zagrożenie dla otoczenia. Nie należy na własną rękę pozbywać się materiałów azbestowych, ponieważ emitują one szkodliwe dla zdrowia mikrowłókna. Zarówno podczas demontażu materiałów azbestowych jak i zabezpieczania odpadu, ważnym jest zachowanie środków ostrożności. Nasi pracownicy podczas kontaktu z azbestem wyposażeni są w środki ochrony osobistej. Odpady zawierające azbest każdorazowo transportujemy na uprawnione składowisko odpadów. Po dokładnym oczyszczeniu terenu przeprowadziliśmy badania środowiskowe, upewniające nas, że pozostawione po wysypisku otoczenie jest wolne od szkodliwego odpadu.