Obecnie pokrycia dachów i elewacji z materiałem azbestowym, ze względu na normy, nie spełniają wymogów prawa budowlanego i ochrony środowiska. Wiele osób, podczas prac związanych z termomodernizacją budynków na własną rękę pozbywa się pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest, stosując w zamian materiały o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych. Samodzielne usuwanie materiałów azbestowych jest zabronione przez prawo i grozi karą grzywny. Wynajęcie firm, które nie posiadają stosownych uprawnień, może wiązać się z nieprawidłowym usuwaniem wyrobów zawierających azbest, co z kolei może być w przyszłości powodem wielu chorób układu oddechowego.

Składując odpad niebezpieczny na dzikich wysypiskach narażamy zarówno środowisko naturalne, jak i własne zdrowie na wiele negatywnych oddziaływań.

Nasza firma specjalizuje się zarówno w takich pracach jak demontaż eternitu, transport odpadów azbestowych, likwidacja dzikich wysypisk odpadów azbestowych. W trosce o zdrowie oraz środowisko, akredytowane laboratorium wykonuje dla nas szereg badań na zawartość respirabilnych włókien azbestu w powietrzu.

Likwidacją dzikiego wysypiska materiałów zawierających azbest na terenie Gdyni, zajmowało się pięciu naszych wykwalifikowanych pracowników. Prace w zakresie zabezpieczenia i transportu materiałów azbestowych odbyły się zgodnie z obowiązującymi normami. Zlikwidowany został materiał azbestowy w ilości około 3 ton.

Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów azbestowych w Gdyni odbyła się z zachowaniem najwyższej jakości usług przy zachowaniu wszystkich przepisów prawa i zasad BHP.