W ostatnim czasie wiele firm zwraca się do nas z prośbą o współpracę, dotyczącą realizacji prac, obejmujących m.in. usuwanie materiałów zawierających azbest w związku z modernizacją budynków wielorodzinnych. Są to zadania wymagające odpowiedniego przygotowania, posiadania niezbędnych kwalifikacji oraz doświadczenia. Pracownicy naszej firmy w tym roku wykonywali m.in. w mieście Olsztyn takie prace, jak demontaż wyrobów zawierających azbest z 10-cio kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. Budynek przeznaczono do modernizacji, w związku z czym nasza firma usunęła eternit z elewacji budynku, a powstałe odpady azbestowe przetransportowała na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych. Przekazano na składowisko 26 ton eternitu - odpadów azbestowych. Prace związane z usuwaniem azbestu w Olsztynie trwały 5 dni roboczych.