Nasza firma prowadzi prace w kontakcie z azbestem na terenie całej Polski. Jedną z częściej odwiedzanych przez nas części kraju jest województwo zachodniopomorskie. W Szczecinie sześcioosobowa brygada naszej firmy podjęła się prac, obejmujących swoim zakresem demontaż płyt azbestowo–cementowych z budynku wielorodzinnego. Usuwanie eternitu trwało 3 dni robocze dzięki doskonałemu przygotowaniu naszego personelu – odpowiednim szkoleniom BHP i badaniom, zdobytemu doświadczeniu i odpowiedniemu prowadzeniu prac. Nasi pracownicy byli wyposażeni w niezbędny sprzęt, chroniący przed przenikaniem włókien azbestu do płuc, tj. specjalne ochronne kombinezony, maski i okulary. Podczas demontażu eternitu usunięto około 850 mwyrobów azbestowych. Następnie wykonaliśmy transport odpadów azbestowych na najbliższe uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych, gdzie materiały zawierające azbest zostały unieszkodliwione.