Nasi wyspecjalizowani pracownicy niejednokrotnie brali udział w rozbiórkach budynków typu LIPSK. Jeden z wielu tego typu obiektów, z których nasza ekipa demontowała azbest, mieścił się w Gdańsku. W pracach tych wzięło udział 15-stu naszych przeszkolonych pracowników. Tak jak podczas wykonywania jakichkolwiek prac w kontakcie z azbestem, brygada była wyposażona w środki ochrony indywidualnej: kombinezony jednorazowego użytku, okulary ochronne oraz półmaski. Po zakończeniu prac, odzież ochronna została przetransportowana razem z odpadami azbestowymi na składowisko odpadów niebezpiecznych. Przy pracach obejmujących demontaż azbestu, a szczególnie przy pracach takich, jak rozbiórka budynku typu LIPSK, potrzebne jest przede wszystkim doświadczenie, które nasza firma posiada. Nasi pracownicy codziennie zdobywają nowe doświadczenia, m.in. dzięki właśnie takim pracom, jakie były wykonywane w mieście Gdańsk.