W Polsce każdego roku budynki typu „LIPSK” są przeznaczane do rozbiórki bądź gruntownej modernizacji.  W takich pracach, między innymi w miejscowości Poznań, uczestniczyła również nasza firma - Zbieramy Azbest.

Z opuszczonego i wyłączonego z użytkowania hotelu typu LIPSK położonego w Poznaniu, nasza firma wykonywała prace gdzie nastąpił demontaż wyrobów azbestowych w ilości ponad 150 ton. Następnie były wykonane czynności takie jak: transport odpadów zawierających azbest na najbliższe składowisko odpadów niebezpiecznych i przekazanie ich do unieszkodliwienia.

Po oczyszczeniu terenu, akredytowane laboratorium wykonało dla nas pomiar stężenia włókien azbestowych w powietrzu, dając nam pewność, że środowisko jest wolne od zanieczyszczeń pyłami azbestu. Demontaż wyrobów azbestowych z budynku typu LIPSK został wykonany sprawnie z zachowaniem najwyższej jakości usług oraz wszystkich przepisów prawa i zasad BHP.