Stosowane w instalacjach wodociągowych rury azbestowo-cementowe mogą powodować uwalnianie do atmosfery włókien azbestowych podczas usuwania wszelkich awarii. Nasza pięcioosobowa brygada podjęła się usunięcia rur azbestowo-cementowych między innymi w Koszalinie. Demontaż rur azbestowych trwał 4 dni robocze, a po ich zakończeniu przeprowadzono badania środowiskowe, które wykazały brak włókien azbestowych w powietrzu, dzięki czemu mogliśmy wystawić stosowne oświadczenie o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z posesji położonej w mieście Koszalin.