W Polsce w latach 60. i 70. ubiegłego wieku dostęp do materiałów do budowy wodociągów był bardzo ograniczony. Najczęściej wykorzystywano do tego celu te najtańsze i najpopularniejsze - wyroby zawierające azbest. Dziś są one zastępowane przewodami z innych materiałów (tworzywa sztuczne, stal, miedź).

W ubiegłym roku pracownicy firmy Zbieramy Azbest dokonali demontażu odcinka rur azbestowo-cementowych w miejscowości Szczecin. Odpady zawierające azbest oraz kombinezony jednorazowego użytku przetransportowano na specjalistyczne składowisko odpadów niebezpiecznych, gdzie zostały one poddane unieszkodliwieniu. Demontaż rur azbestowych w Szczecinie trwał 3 dni robocze.