Już od kilku lat firma Zbieramy Azbest specjalizuje się w takich usługach, jak demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dachów oraz elewacji, a także odbiór zalegających odpadów azbestowych. Odpady powstałe z usuniętego eternitu są przekazywane na specjalistyczne składowiska odpadów niebezpiecznych, gdzie są unieszkodliwiane.

Bogate doświadczenie w realizacji tego typu zadań oraz dobra organizacja pozwalają nam na wykonywanie usług związanych z usuwaniem eternitu na terenie całej Polski.

Nasza firma w ubiegłym roku zrealizowała m.in. zadania, których przedmiotem był:

- demontaż otuliny azbestowej z rur;

- odbiór odpadów zawierających azbest;

- transport eternitu na uprawnione składowisko w celu unieszkodliwienia usuniętego azbestu.

Kompleksowe prace w mieście Olsztyn, czyli demontaż, pakowanie, odbiór oraz transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest trwały 2 dni robocze, dzięki doskonałemu przygotowaniu naszych pracowników oraz doświadczeniu jakie posiadają.