Przeważnie prowadzimy prace w kontakcie z azbestem na budynku, który ma dach z azbestu lub ściany z azbestu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że bardzo często również rury ciepłownicze pokrywa izolacja zawierająca azbest. Z roku na rok realizowane jest co raz więcej inwestycji polegających na modernizacji sieci ciepłowniczej. W trakcie takich prac wykonawcy często natrafiają na rury pokryte termoizolacją azbestową. Wówczas należy wykonać usuwanie materiałów azbestowych tj. termoizolacji azbestowo-cementowej. W minionym roku braliśmy udział w realizacji projektu: „Usunięcie izolacji azbestowej z sieci rurociągu w Gdańsku”. W trakcie prac wymieniono ponad 800 mb rurociągu sieci ciepłowniczej pokrytej termoizolacją azbestową w centrum miasta Gdańsk. Rura była pokryta grubą warstwą izolacji azbestowej oraz zabezpieczającą siatką. Pracownicy zwilżali powierzchnię termoizolacji azbestowej rur przy użyciu hydronetek. Izolacja azbestowa z siatką była rozcinana w wykopie. Na składowisko odpadów zawierających azbest przekazaliśmy łącznie ponad 70 ton odpadów azbestowych.