Większość gmin w Polsce prowadzi programy usuwania azbestu. W związku z powyższym mieszkańcy mogą starać się o dotacje na usuwanie eternitu. Pomagamy w sporządzaniu wniosków o dotacje do urzędu miasta, gminy lub powiatu. Zajmujemy się wszelkimi kontaktami z władzami samorządowymi oraz obiegiem wszystkich wymaganych dokumentów.

Zachęcamy również władze samorządowe do współpracy z naszą firmą