W trakcie wykonywania prac, polegających na usuwaniu materiałów zawierających azbest, do atmosfery dostają się niewidzialne dla oka włókna azbestu. W celu minimalizacji zagrożenia proces demontażu przeprowadzany jest metodą „na morko”, przy użyciu specjalnych preparatów wiążących włókna. W celu potwierdzenia poprawności wykonanych prac, akredytowane laboratorium wykonuje specjalistyczne pomiary na zawartość respirabilnych włókien azbestu w powietrzu oraz sporządza sprawozdania.