Każdego roku obsługujemy miasta, gminy oraz powiaty NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, w których zostały podjęte działania, zmierzające do usunięcia wyrobów i odpadów zawierających azbest. Nasz program dla samorządów terytorialnych to m.in.:

  • inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;
  • likwidacja dzikich wysypisk azbestowych;
  • demontaż płyt eternitowych z budynków;
  • odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest;
  • unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na uprawnionym do tego składowisku.

Nasza firma działa w oparciu o stosowne zezwolenia. Nasi pracownicy odbyli specjalne szkolenia, umożliwiające pracę z materiałami niebezpiecznymi. Posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy w kontakcie z azbestem.